Pilecka, Maria. 2022. „Czas Dzieci”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 33 (3-4 (76-7):24-26. https://doi.org/10.33229/az.981.