Pilecka, Hanna. 2022. „Limeryki Dla Emi(l)ki”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 33 (3-4 (76-7):18-19. https://doi.org/10.33229/az.978.