Dubiński, Adam J. 2022. „Język Karaimski W użyciu”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 33 (1-2 (74-75), 34-35. https://doi.org/10.33229/az.968.