Łopatto, Maria-Emilia, i Hanna Pilecka. 2022. „Wspominając Maniusia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 33 (1-2 (74-5), 24-25. https://doi.org/10.33229/az.960.