Abkowicz, Mariola. 2021. „Wydarzenia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (3-4 (73-74), 43. https://doi.org/10.33229/az.944.