Zajączkowska-Łopatto, Maria-Emilia, i Hanna Pilecka. 2021. „Listy Pani Profesorowej: W 120. Rocznicę Urodzin Nadziei Zajączkowskiej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (3-4 (72-3):22-27. https://doi.org/10.33229/az.938.