Sulimowicz-Keruth, Anna. 2021. „Zewułun Z Rodu «Widzących»”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (3-4 (73-74), 16-20. https://doi.org/10.33229/az.936.