Abkowicz, Mariola. 2021. „W Toruniu O Turkologii I mniejszościach Turkijskich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (1-2 (70-1):40-41. https://doi.org/10.33229/az.930.