Babadżan, Aleksander, i Daniel Czachorowski. 2021. „O Pewnych Teczkach Z Archiwum Hadży Seraji Szapszała”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (1-2 (70-1):34-35. https://doi.org/10.33229/az.927.