Kefeli, Michel, i Hanna Pilecka. 2021. „Garść Ziemi”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (1-2 (70-1):4-9. https://doi.org/10.33229/az.923.