Jankowski, Henryk. 2021. „Bir Elmany = Jedno jabłko”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 32 (1-2 (70-1):3. https://doi.org/10.33229/az.922.