Dubiński, Adam J. 2020. „Niełatwy Rok 2020”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9), 36-38. https://doi.org/10.33229/az.917.