Sulimowicz-Keruth, Anna. 2020. „Warszawa, Karaimi, Stare Gazety i. Pnącze”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9), 15. https://doi.org/10.33229/az.912.