Sulimowicz-Keruth, Anna. 2020. „Karaim Z Ulicy Marszałkowskiej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9), 10-14. https://doi.org/10.33229/az.911.