Pilecka, Hanna. 2020. „Między Wrocławiem, Trokami a Canterbury”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9):4-9. https://doi.org/10.33229/az.910.