Lebiedew, Wiaczesław, i Adam J. Dubiński. 2016. „Przez Granicę”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (3 (52), 20-26. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/91.