Jankowski, Henryk. 2020. „Soframyzda - Na Naszym Stole”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9), 3. https://doi.org/10.33229/az.909.