Abkowicz, Mariola, i Anna Sulimowicz-Keruth. 2020. „Wirus, Pandemia, Dystans społeczny”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (3-4 (68-9), 2. https://doi.org/10.33229/az.908.