DubińskiAdam J. 2020. „Karaimi W Warszawie Przed I Wojną światową”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (1-2 (66-7), 26-27. https://doi.org/10.33229/az.895.