Abkowicz, Mariola, i Sulimowicz-KeruthAnna. 2020. „Rok 2020”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 31 (1-2 (66-7), 2. https://doi.org/10.33229/az.888.