Dubiński, Adam. 2019. „Na Drodze Do pełnoletności”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 44-48. https://doi.org/10.33229/az.880.