Dubiński, Adam. 2019. „Arabski Kraj Z Fenicką Duszą”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 8-29. https://doi.org/10.33229/az.876.