Pilecka, Hanna. 2019. „Maria Emilia Łopatto”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 7. https://doi.org/10.33229/az.v30i3-4 (64-5).875.