Firkowicz, Nina. 2019. „Dostłar W Eupatorii”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 52-55. https://doi.org/10.33229/az.864.