Wasilczuk, Nadia, i Mariusz Pawelec. 2019. „Pamiętając O Karaimach W Haliczu: 15-Lecie Muzeum Karaimskiej Historii I Kultury W Haliczu Na Ukrainie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5):58-59. https://doi.org/10.33229/az.863.