Sulimowicz-KeruthAnna. 2019. „Litwa, Turcja I Karaimi”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (1-2 (62-3), 34-37. https://doi.org/10.33229/az.861.