Sulimowicz-KeruthAnna. 2019. „Karaimskie przysłowia Z Poniewieża”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (1-2 (62-3), 18-21. https://doi.org/10.33229/az.860.