Czaprocki, Daniel, i Anna Sulimowicz-Keruth. 2019. „W gościnie U przyjaciół”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (3-4 (64-5), 36-41. https://doi.org/10.33229/az.859.