Czaprocki, Daniel, i Sulimowicz-KeruthAnna. 2019. „Pozostałości Minionych Dni”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (1-2 (62-3), 22-25. https://doi.org/10.33229/az.858.