Mickiewicz, Adam, i Ananiasz Zajączkowski. 2019. „Bakczysaraj = Bachczesaraj”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (1-2 (62-3), 3. https://doi.org/10.33229/az.854.