Abkowicz, Mariola. 2019. „Między Wschodem I Zachodem”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 30 (1-2 (62-3), 12-16. https://doi.org/10.33229/az.850.