AbrahamowiczZachariasz Izaak, i Aron Katyk. 2018. „Marzenie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (3 (60), 3. https://doi.org/10.33229/az.821.