Pawelec, Mariusz. 2018. „Lejpuny I Karaimski Dworzanin Sapiehów: Rzecz O Meandrach I pułapkach Historii”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (2 (59):16-17. https://doi.org/10.33229/az.811.