Sulimowicz, Anna, i Adam J. Dubiński. 2016. „Karaimi Na SGGW”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (2 (51):26-27. https://doi.org/10.33229/az.80.