Romanovskytė, Olga, Adam Dubiński, i Anna Sulimowicz. 2018. „Ja, Drzewo”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (1 (58), 30. https://doi.org/10.33229/az.792.