Abkowicz, Mariola, i Anna Sulimowicz. 2018. „Karaimi W Niepodległej”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 29 (1 (58), 24-27; IV. https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/790.