Firkowicz, Marek. 2015. „Radosny Jubileusz «Dostłar»”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 26 (4 (49), 24-25, IV. https://doi.org/10.33229/az.780.