Sulimowicz, Anna. 2017. „Konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (2 (51), 21-22. https://doi.org/10.33229/az.78.