Zarachowicz, Zarach. 2015. „Z dokumentów przeszłości”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 26 (4 (49), 18-20. https://doi.org/10.33229/az.778.