Puszkin, Aleksander, Marian Toporowski, i Szymon (Szemaja) Firkowicz. 2015. „Więzień = Tutchum”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 26 (4 (49), 3. https://doi.org/10.33229/az.773.