Łopatto, Dina, i Maria-Emilia Zajączkowska-Łopatto. 2014. „Na Dzień 28 Maja 1944 r.: Okres Wojny I Okupacji. Poświęcone N”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (4 (45):13. https://doi.org/10.33229/az.727.