Tulisow, Jerzy, i Kasia Majchrowska. 2014. „Z Minionych Dni”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (2 (43), 30. https://doi.org/10.33229/az.706.