Abkowicz, Anna. 2014. „Zobaczyć Bucharę I Samarkandę”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (2 (43), 14-17. https://doi.org/10.33229/az.699.