Szewczenko, Taras, Zygmunt Abrahamowicz, i Leon Pasternak. 2014. „Sondrahy kłehim - Заповіт - Testament”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (2 (43), 3. https://doi.org/10.33229/az.694.