Tulisow, Jerzy, i Kasia Majchrowska. 2014. „Laska Paschalna”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (1 (42), 30. https://doi.org/10.33229/az.691.