Pawelec, Mariusz. 2014. „Karaimi Polsko-Litewscy Wobec przynależności Wileńszczyzny W 1922 Roku”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (1 (42):24-27. https://doi.org/10.33229/az.688.