Sulimowicz, Anna. 2013. „Wyprawa Doktora Kaczkowskiego Na Krym”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 25 (1 (42), 4-11. https://doi.org/10.33229/az.682.