Sulimowicz, Anna. 2016. „Nieznany Rozdział Karaimskich dziejów”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (1 (50):18-19. https://doi.org/10.33229/az.68.