Lewi-BabowiczTowij, i Anna Sulimowicz. 2013. „Ujhan Karuw - właściwa Odpowiedź”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 4 (41) (grudzień), 20-21. https://doi.org/10.33229/az.673.