Sulimowicz, Anna. 2017. „Mieczek I Siunek: Dwaj Bracia, Haliccy Karaimi, których Losy odmieniła Wojna”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (38) (wrzesień):4-13. https://doi.org/10.33229/az.633.